0 0

React Native là một framework do công ty công nghệ nổi tiếng Facebook phát triển nhằm mục đích giải quyết bài toán hiệu năng của Hybrid và bài toán chi phí khi mà phải viết nhiều loại ngôn ngữ native cho từng nền tảng di động.

Bộ tài liệu học lập trình React Native: 
Part 1: https://bitly.vn/661y

Part 2: https://bitly.vn/661z
Lưu ý: Tải 2 file về để cùng một thư mục rồi giải nén nhé

Ryan Reynold

Bạn cũng có thể thích

Nhiều hơn từ Phần Mềm - Học Tập

0 Bình Luận

Để lại bình luận của bạn!

Danger! đăng nhập đi bạn ơi! Đăng nhập
bình luận facebook